Skip to content

Hassas Sac Presleme

Hassas Sac Presleme

Hassas Preslemede sac, plaka şeklinde kesilerek tek vuruş ya da besleme makinelerindeki progressive kademeli istasyona sahip kalıplarda şekillendirilir. Son derece hassas bir teknoloji gerektiren bu işleme sürecinde 0,50 mm inceliğe kadar şekillendirme yapılabilmektedir. Milimetrenin onda beşi toleranslarla çalışan bu makinelerde yapılan bir hata, hem zaman hem de malzeme israfına yol açar. Eğer istenen hassasiyet sağlanmazsa, olması gereken şekle ulaşılamaz. Hassas Presleme teknolojisi bu noktada devreye girer. Beş – altı kademede şekillenen sacın her kademesi için ayrı ayrı değerlerin oluşturulması ve bunun makineye uygulanması gerekir. Saca hem boşluk verip hem de sıfır hata olacak şekilde işlemek, hassas kalıp teknolojisi gerektirir.

Hassas Sac Presleme

Firmametal, Hassas Presleme teknolojisinde kalıp tasarımından kullanılacak parçanın hafifliği ve mukavemetine kadar tüm süreçlerin etkin bir şekilde işlemesi için ekosistemindeki uzmanlarla birlikte tüm aşamalarda rol almaktadır. Ar-Ge ve teknoloji paylaşımında açık iletişimin kullanıldığı bu süreçlerde, Firmametal’in malzeme bilimi ve teknolojilerindeki uzmanlığı ile kalıp teknolojisindeki bilgi birikimi önem taşımaktadır. Kullanılan malzemenin türü, yapısı, norm değerleri ve uygulanabilirlik gibi faktörlerin tamamı Firmametal tarafından değerlendirilmektedir.